Mây thẻ: Lời Chúa ngày 10-8-2020

lời chúa

Lời Chúa ngày 10-8-2020 – Thứ Hai – Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo

Mang nhiều hoa trái (10.8.2020 – Thứ Hai - Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo) Lời Chúa: Ga 12, 24-26 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày