Mây thẻ: Lời Chúa ngày 1/6/2018

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 1 tháng 6 năm 2018

Nhà cầu nguyện của mọi dân tộc Lời Chúa: Mc 11, 11-26 Khi ấy, Ðức Giêsu vào Giêrusalem và đi vào Ðền Thờ. Người rảo mắt, nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, Người đi...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày