Mây thẻ: Lời Chúa ngày 1/12/2018

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 1/12/2018

Phải đề phòng (01.12.2018 – Thứ Bảy Tuần 34 TN) Lời Chúa: Lc 21, 34-36 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày