Mây thẻ: Lời Chúa: Ga 3: 16-21

suy niệm lời chúa

Thiên Chúa yêu thế gian (11.4.2018 – Thứ tư Tuần 2 Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 3, 16-21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày