Mây thẻ: lời chúa 3/7/2018

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 3 tháng 7 năm 2018

Lời Chúa: Mt 8, 18-22 Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày