Mây thẻ: lời chúa 27/7/2018

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 27 tháng 7 năm 2018

Thứ Sáu tuần 16 Thường niên (27-6-2018): Sinh hoa kết quả Lời Chúa: Mt 13, 18-23 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày