Mây thẻ: lời chúa 26/7/2018

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 26 tháng 7 năm 2018

Thứ Năm tuần 16 Thường niên (26-7-2018): Anh em thật có phúc Lời Chúa: Mt 13, 10-17 Khi ấy, các môn đệ đến gần hỏi Ðức Giêsu rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày