Mây thẻ: lời chúa 2/8/2018

Suy Niệm Lời Chúa

Suy niệm lời Chúa 02/8/2018

Cá tốt cho vào giỏ (2-8-2018 – Thứ Năm Tuần 17 Thường niên B) Lời Chúa: Mt 13, 47-53 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày