Mây thẻ: lời chúa 18/7/2018

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 18 tháng 7 năm 2018

Thứ Tư tuần 15 Thường niên B (18.7.2018) "… mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn" (Mt 11, 25-27) Lời Chúa: Mt 11, 25-27 Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày