Mây thẻ: Lời bài hát Nguyện Cầu Thánh Linh

Nguyện Cầu Thánh Linh pdf

ĐK. Lạy Cha chí thánh hằng sinh, xin ban Thánh Linh canh tân thế giới. Nguyện xin Cứu Chúa Phục SInh, xin ban Thánh Linh tác sinh muôn loài Nguyen Cau Thanh Linh

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày