Mây thẻ: Logo Năm Mục vụ Gia đình 2019

Logo Năm Mục vụ Gia đình 2019

Logo Năm Mục vụ Gia đình 2019

Chủ đề Năm Mục Vụ Gia Đình 2019: “Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn” GIẢI THÍCH Ý NGHĨA LOGO Bàn tay mang dấu đinh của Chúa Giêsu là dấu chỉ của tình yêu Thiên...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày