Mây thẻ: Lọ chứa máu thánh của Chúa Giêsu

Những Điều Thú Vị Về Vatican

Những thánh tích vô giá

Khoảng 11 thánh tích đang được lưu trữ hết sức tôn kính và trang nghiêm trong các Vương Cung Thánh Đường trên thế giới, những báu vật này từng hiện diện trong cuộc đời...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày