Mây thẻ: Lm Giuse Vi Hữu

Thức dậy trong thời dịch bệnh Covid

Thức dậy trong thời dịch bệnh Covid

Quan tâm lo cho nhau vì là chi thể của nhau… Nhiều người nhiễm bệnh - được gọi tên là F0 - chưa được phát giác nên vẫn hồn nhiên đi đây đó khắp...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày