Mây thẻ: Live Thánh lễ

Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 20-2-2021

Trực tiếp thánh lễ ngày 20-2-2021 - Thánh Lễ Trực Tuyến – Thứ Bảy Sau Thứ Tư Lễ Tro vào lúc 05h00, 17h00, 18h00 ngày 20.02.2021. https://www.youtube.com/watch?v=_ACvS74zbg4 https://www.youtube.com/watch?v=say3Q95fjVs
Lễ Chúa Hiển Dungvideo

Trực tiếp Lễ Chúa Hiển Dung 2020

Trực tiếp Lễ Chúa Hiển Dung 2020. Thánh lễ trực tuyến Chúa Hiển Dung thứ Năm ngày 06.8.2020 Lời Chúa: Mt 17, 1-9 Sáu ngày sau, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày