Mây thẻ: linh mục Việt ở Nhật bản

chức lễ phong chức linh mục

Các giáo phận ở Nhật Bản tổ chức lễ phong chức linh mục

Xem thêm: Địa chỉ  linh mục Việt ở Nhật bản Các nhà thờ Công Giáo tại Nhật Bản Tokyo - Đối với một số giáo phận của Nhật Bản, thời gian này, trước Tuần Thánh, hầu...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày