Mây thẻ: Linh mục Ucraina

Ngày cầu nguyện cho hoà bình ở Ucraina

ĐTC tái kêu gọi cầu nguyện cho hoà bình ở Ucraina

ĐTC tái kêu gọi cầu nguyện cho hoà bình ở Ucraina Sau khi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 27/2/2022, một lần nữa Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi hoà bình cho...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày