Mây thẻ: Linh Mục TGP Sài Gòn 2021

Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục TGP Sài Gòn 2021

Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục TGP Sài Gòn 2021

Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục TGP Sài Gòn 2021 Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, qua tham khảo ý kiến của Ban tư vấn nhằm đáp ứng nhu cầu chung của Tổng...
tân Linh Mục TGP Sài Gòn 2019video

Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Linh Mục TGP Sài Gòn 2021

Thánh lễ truyền chức Linh mục vào lúc 8h30 thứ Bảy ngày 16-10-2021 tại Nhà nguyện Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, do ĐTGM Giuse Nguyễn Năng chủ sự.

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày