Mây thẻ: linh mục tgp Hà Nội 2020

Thánh lễ truyền chức Linh Mục TGP Hà Nội 2020video

Thánh lễ truyền chức Linh Mục TGP Hà Nội 2020

Thánh lễ truyền chức Linh Mục TGP Hà Nội 2020. Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ tế Thánh lễ và phong chức Linh mục cho 9 thầy Phó tế thuộc Tổng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày