Mây thẻ: linh mục quy nhơn

Thuyên chuyển Linh Mục Quy Nhơn năm 2019

Qui Nhơn, ngày 06.06.2019, Kính thưa Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Hạt Trưởng, Quý Cha. Văn phòng Tòa giám mục thông báo lịch thuyên chuyển các cha như sau : Tên thánh, họ và tên Nơi chuyển...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày