Mây thẻ: Linh mục Phêrô Hoàng Kym

Phêrô Hoàng Kymvideo

Video Thánh lễ an táng cha Phêrô Hoàng Kym

Video Thánh lễ an táng và tiễn đưa linh cữu cha Phêrô Hoàng Kym về nghĩa trang linh mục tại Làng sông xem thêm: Tiểu sử Cha Phêrô Hoàng Kym - Nguyên Tổng Đại...
Trực tiếp Thánh Lễ an táng Cha Phêrô Hoàng Kymvideo

Trực tiếp Thánh Lễ an táng Cha Phêrô Hoàng Kym

Trực tiếp Thánh Lễ an táng Cha Phêrô Hoàng Kym vào lúc 5h sáng ngày 15-5-2020 tại nhà thờ chính tòa Qui Nhơn. Thánh lễ do Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi chủ sự ...
Hình ảnh: Thánh lễ cầu nguyện cho cha Phêrô Hoàng Kym

Hình ảnh: Thánh lễ cầu nguyện cho cha Phêrô Hoàng Kym

NGHI THỨC TẪN LIỆM VÀ THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CHA PHÊRÔ HOÀNG KYM Vào lúc 19g00 Thứ Tư, ngày 13.05.2020 tại Chủng viện Qui Nhơn, Đức Giám mục Giáo phận chủ sự nghi thức...
Nghi thức tẩn liệm Cha Phêrô Hoàng Kymvideo

Nghi thức tẩn liệm, nhập quan và phát tang Cha Phêrô Hoàng Kym

Linh mục PHÊRÔ HOÀNG KYM nguyên tổng Đại Diện giáo phận Qui Nhơn được Chúa gọi về lúc 10:15 ngày 12.05.2020 tại Sài Gòn xem thêm: Cáo phó, tiểu sử, Chương trình an táng...
Linh mục Phêrô Hoàng Kym

Cáo phó: Linh mục Phêrô Hoàng Kym

Linh mục PHÊRÔ HOÀNG KYM nguyên tổng Đại Diện giáo phận Qui Nhơn Vừa mới qua đời lúc 10:15 ngày 12.05.2020 tại Sài Gòn xem thêm: Thi Hài Cha Phêrô Hoàng Kym Về Tới Chủng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày