Mây thẻ: linh mục Pháp

Giáo hội Công giáo tại Pháp

Giáo hội Công giáo tại Pháp có 130 tân linh mục năm 2021

Năm nay (2021), Giáo hội Công giáo tại Pháp có 130 tân linh mục, tức là tăng thêm 4 vị so với năm ngoái. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp công bố hôm...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày