Mây thẻ: Linh mục Phaolô Nguyễn Thanh Bình

Linh mục Phaolô Nguyễn Thanh Bình

Cáo phó Linh mục Phaolô Nguyễn Thanh Bình

Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam Kính Báo: Tu sĩ Linh mục Phaolô Nguyễn Thanh Bình, Ofm Sinh ngày 24.6.1973 tại Sài Gòn Đã an nghỉ trong Chúa lúc 17g00 thứ hai ngày 17.2.2020 Tại Cộng đoàn Phanxicô...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày