Mây thẻ: Linh mục Phaolô Nguyễn Quốc Hưng

Sứ điệp Mùa Chay 2022 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Sứ điệp Mùa Chay 2022 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Sứ điệp Mùa Chay 2022 của Đức Thánh Cha Phanxicô “Làm lành, ta đừng quản ngại từ nan; đến thời đến buổi, ta sẽ gặt, miễn là đã không bỏ buông trôi. Vậy bao lâu...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày