Mây thẻ: Linh mục Olaf rao giảng Phúc Âm trên toa xe lửa

Linh mục Olaf rao giảng Phúc Âm trên toa xe lửa

Linh mục Olaf rao giảng Phúc Âm trên toa xe lửa

Linh mục Olaf Lindenberg, thuộc địa phận Limbourg quyết định đi gặp người đồng thời với mình. Mỗi tuần cha đi chuyến xe lửa từ Limbourg đến Francfort-sur-le-Main và nói chuyện với hành khách...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày