Mây thẻ: linh mục nha trang 2022

video

Trực tiếp Thánh lễ truyền chức linh mục Nha Trang 2022

Trực tiếp Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Nha Trang vào lúc 8h30, ngày 27-5-2022 DANH SÁCH CÁC PHÓ TẾ sẽ lãnh nhận Thánh Chức Linh Mục 1 Giuse Phan Thạch Bằng Giáo xứ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày