Mây thẻ: linh mục long xuyên

THÁNH LỄ PHONG CHỨC LINH MỤC 2020 Cho 11 Thầy Phó Tế vào lúc 9h00, ngày 09.07.2020 Tại Nhà thờ ĐÀI ĐỨC MẸ TÂN HIỆP. Thánh lễ Do Đức Cha GIUSE TRẦN VĂN TOẢN chủ sự.video

Trực tiếp Thánh lễ truyền chức linh mục Long Xuyên 2022

Trực tiếp Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Long Xuyên vào lúc 8h00, ngày 7-7-2022 tại nhà thờ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp
khai mạc tuần Thường huấn linh mục năm 2018

Thuyên chuyên linh mục Long Xuyên tháng 7/2019

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN CHUYỂN ĐỔI LINH MỤC THÁNG 7/2019 *** Văn phòng Tòa Giám Mục Long Xuyên kính báo quý Cha được thuyên chuyển tháng 7/2019. 1. Cha Giuse Nguyễn Đức Hước Đương nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày