Mây thẻ: linh mục long xuyên

khai mạc tuần Thường huấn linh mục năm 2018

Thuyên chuyên linh mục Long Xuyên tháng 7/2019

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN CHUYỂN ĐỔI LINH MỤC THÁNG 7/2019 *** Văn phòng Tòa Giám Mục Long Xuyên kính báo quý Cha được thuyên chuyển tháng 7/2019. 1. Cha Giuse Nguyễn Đức Hước Đương nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày