Mây thẻ: Linh Mục Jacques Hame

Jacques Hamel

Án phong chân phước cho cha Jacques Hamel

Một năm sau cái chết của Linh Mục Jacques Hamel. Phỏng vấn ĐC Dominique Lebrun, TGM Rouen Cách đây một năm ngày 26 tháng 7 năm 2016 Linh Mục Jacques Hamel, cha sở giáo xứ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày