Mây thẻ: Linh mục hay phó tế

Tại sao mang Khăn choàng vai khi ban phép lành Chầu Thánh Thể?

Tại sao mang Khăn choàng vai khi ban phép lành Chầu Thánh Thể?

TẠI SAO MANG KHĂN CHOÀNG VAI KHI BAN PHÉP LÀNH CHẦU THÁNH THỂ? Linh mục hay phó tế mang một khăn choàng đặc biệt khi ban phép lành nhằm đề cao nguồn gốc đích thực...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày