Mây thẻ: linh mục hàn quốc

Thánh lễ truyền chức cho 20 tân Linh mục tại SeouThánh lễ truyền chức cho 20 tân Linh mục tại Seoul

Thánh lễ truyền chức cho 20 tân Linh mục tại Seoul, Hàn Quốc

Thánh lễ truyền chức cho 20 tân Linh mục tại Seoul, Nam Hàn Seoul, Hàn Quốc – Đức Hồng Y Andrew Yeom Soo-jung đã chủ tế thánh lễ phong chức linh mục cho 20 ứng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày