Mây thẻ: Linh mục Gioan Baotixita Etcharren

Trực tiếp Thánh lễ an táng Linh Mục Baotixita Etcharrenvideo

Trực tiếp Thánh lễ an táng Linh Mục Baotixita Etcharren

Thánh lễ an táng Linh Mục Cha Gioan Baotixita Etcharren vào lúc 15h00 ngày 22-9-2021 do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ sự. An táng tại nghĩa trang Đại Chủng Viện Huế
Nghi thức nhập quan Cha Gioan Baotixita Etcharren

Nghi thức nhập quan Cha Gioan Baotixita Etcharren

Nghi thức nhập quan Cha Gioan Baotixita Etcharren

Cáo phó Cha Gioan Baotixita Etcharren

CÁO PHÓ CỦA TOÀ TỔNG GIÁM MỤC HUẾ: CỐ LINH MỤC GIOAN BAOTIXITA ETCHARREN

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày