Mây thẻ: linh mục giáo phận nha trang

thường huấn Linh mục Giáo phận Nha Trang

Thường huấn Linh mục Giáo phận Nha Trang 2018

Giáo phận Nha Trang, chung cảm thức với Giáo hội, đồng thời trong hướng mục vụ mở ra một bước phát triển mới sau khi mừng 60 năm thành lập giáo phận. Để thực...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày