Mây thẻ: Linh mục Franz-Josef Eilers

Linh mục Franz-Josef Eilers, nguyên Tổng Thư ký FABC-OSC qua đời

Linh mục Franz-Josef Eilers, nguyên Tổng Thư ký FABC-OSC qua đời

LINH MỤC FRANZ-JOSEF EILERS, NGUYÊN TỔNG THƯ KÝ FABC-OSC QUA ĐỜI Đài Chân Lý Á Châu (14.1.2021) – Cha Franz-Josef Eilers, một linh mục thừa sai người Đức, thuộc Dòng Ngôi Lời (SVD), PhD., nguyên...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày