Mây thẻ: Linh mục Eusuêbiô Nguyễn Văn Thới

cha Nguyễn Văn Thới

Cáo phó: Cha Eusuêbiô Nguyễn Văn Thới

TOÀ GIÁM MỤC VĨNH LONG 103 đường 3 tháng 2 Vĩnh Long, Việt Nam CÁO PHÓ Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục sinh, Văn Phòng Toà Giám Mục Vĩnh Long trân trọng báo tin :CHA EUSÊBIÔ NGUYỄN...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày