Mây thẻ: Linh Mục Ernesto Cardenal

Linh Mục Ernesto Cardenal

ĐTC giải vạ cho Linh Mục Ernesto Cardenal

Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Nicaragua cho biết ĐTC đã giải tất cả các hình phạt từ 35 năm nay theo giáo luật cho LM Ernesto Cardenal theo lời thỉnh cầu...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày