Mây thẻ: linh mục dòng Tên bị sát hại

Hai linh mục dòng Tên bị sát hại ở Mexico

Hai linh mục dòng Tên bị sát hại ở Mexico

Hai linh mục dòng Tên bị sát hại ở Mexico Ngày 20/6/022, hai linh mục dòng Tên đang phục vụ ở Mexico, cha Javier Campos và Joaquín Mora, đã bị sát hại khi các ngài...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày