Mây thẻ: Linh mục đoàn Xuân Lộc

Thường huấn Linh mục Giáo phận Xuân Lộc

Thuyên chuyển linh mục Xuân Lộc 2021

Danh sách Thuyên chuyển linh mục giáo phận Xuân Lộc 2021 xem thêm: Danh Sách Bổ Nhiệm Nhân Sự Mục Vụ Giáo Phận Xuân Lộc Nhiệm Kỳ 2021 – 2025
Thuyên chuyển linh mục Xuân Lộc 2019

Danh sách Thuyên chuyển linh mục giáo phận Xuân Lộc 2019

Cầu chúc cho quí Cha được sai đi trong sứ vụ mới luôn là những Mục tử tốt, yêu mến đoàn chiên và đem ân sủng, tình thương Chúa đến cho đoàn chiên. Dưới đây...
Linh mục đoàn giáo phận Xuân Lộc tĩnh tâm năm 2018

Linh mục đoàn giáo phận Xuân Lộc tĩnh tâm năm 2018

Hằng năm cứ vào độ dịp hè, các linh mục đang làm công tác mục vụ đã qui tụ về Tòa Giám mục(TGM) để tham dự tuần tĩnh tâm thường niên. Đây là dịp thuận...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày