Mây thẻ: Linh mục đoàn TGP Huế Tĩnh tâm năm 2018

Linh mục đoàn TGP Huế Tĩnh tâm năm 2018

Sau ngày khai mạc 09.4.2018, Linh mục đoàn TGP Huế đã có những ngày tĩnh tâm trọn vẹn ở bên Chúa qua các giờ kinh sáng, cử hành Thánh lễ, nghe giảng, sám hối...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày