Mây thẻ: linh mục đoàn long xuyên

Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục Long Xuyên 2021

Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục Long Xuyên 2021

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN BỔ NHIỆM VÀ CHUYỂN ĐỔI LINH MỤC THÁNG 7/2021 Đức Giám mục giáo phận Long Xuyên đã bổ nhiệm và chuyển đổi các linh mục có tên dưới đây: PDF 1/ Cha...
Trực tiếp Thánh lễ truyền chức linh mục Giáo Phận Long Xuyên 2021video

Thánh lễ truyền chức linh mục Long Xuyên 2021

Thánh lễ truyền chức linh mục Giáo Phận Long Xuyên 2021 Vào lúc 5h00 sáng Thứ Bảy, ngày 03.07.2021, Đức Cha Giuse Trần Văn Toản sẽ Truyền Chức Linh Mục cho 13 thầy Phó Tế...
Giáo phận Long Xuyên

Giáo phận Long Xuyên sắp có 14 tân linh mục

Theo dự kiến, vào lúc 9g sáng ngày 12/07/2018, Đức giám mục Giáo phận Long Xuyên sẽ phong chức linh mục cho quý thầy phó tế có tên sau đây: 

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày