Mây thẻ: linh mục có con

Một linh mục có 4 người con linh mục

Một linh mục có 4 người con linh mục

Một linh mục nhưng có 4 con trai. Và cả 4 người đều là linh mục. Đây là câu chuyện khó tin về cha Probo Vaccarini. Vào thứ ba 04/6/2019 nhân dịp cha tròn...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày