Mây thẻ: linh mục cần thơ

Thuyên chuyên và bổ nhiệm linh mục Cần Thơ tháng 6-2021

Thuyên chuyên và bổ nhiệm linh mục Cần Thơ tháng 6-2021

Danh Sách Thuyên Chuyển Và Bổ Nhiệm Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ: – Tháng 6.2021 Thuyen chuyen va bo nhiem linh muc can tho thang 6 nam 2021
linh mục đoàn giáo phận Cần Thơ

Danh sách linh mục đoàn giáo phận Cần Thơ

DANH SÁCH LINH MỤC GIÁO PHẬN CẦN THƠ STT TÊN THÁNH & HỌ VÀ TÊN SINH TPLM ĐỊA CHỈ 1 Gs. Nguyễn Ngọc Ánh 1949 1978 Long Mỹ 2 Fx. Trần Cường Dũng Bá 1976 2004 Ao Kho 3 Gc. Nguyễn Vũ Bằng 1980 2011 Định Môn 4 Pr. Trần Công Bằng 1983 2016 Thới Lai 5 Pl. Võ Văn Bé 1946 1974 Tham Tướng 6 Alb. Lê Ngọc Bích 1959 1997 Kinh Đức Bà 7 Gs. Ngô...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày