Trang nhà mây thẻ Linh mục Brazil

Mây thẻ: linh mục Brazil

Gần 500 linh mục Brazil nhiễm Covid-19

Gần 500 linh mục Brazil nhiễm Covid-19

Theo Ủy ban quốc gia về linh mục của Brazil, từ tháng 3 đến nay, gần 500 linh mục Brazil nhiễm Covid-19 va hơn 20 vị đã qua đời vì Covid-19. Brazil có khoảng 170...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày