Mây thẻ: Linh mục Alberto Debbi

Linh mục trở thành Bác Sĩ

Đại dịch Virus Corona: Linh mục trở lại hành nghề Y giúp người đau...

Bác sĩ và làm linh mục từ năm 2018, linh mục Alberto Debbi về làm việc lại ở bệnh viện Sassuolo Cập nhật Corona mới nhất ngày 19/3 Trực tiếp Lễ Thánh Giuse 19/3/2020 ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng

TGPSG: Thông báo về việc phòng chống dịch ngày 19-7-2021

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC 180 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (84.28) 3930 3828 Email: tgmsaigon@gmail.com Số: 231.4_210719_02 THÔNG BÁO V/v tích cực tham gia phòng...