Mây thẻ: Linh mục 64 tuổi dự thi Got Talent đã làm nhiều người rơi lệ

Linh mục 64 tuổi dự thi Got Talent đã làm nhiều người rơi lệ

Linh mục 64 tuổi dự thi Got Talent đã làm nhiều người rơi lệ

Cha Ray Kelly, sinh tháng 4 năm 1953 tại Tyrrellspass, Quận Westmeath, Ái Nhĩ Lan là một linh mục Công Giáo nổi tiếng về ca hát. Ngài là linh mục chánh xứ St. Brigid′s...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày