Mây thẻ: Linh mục đoàn Phát Diệm tĩnh tâm

Linh mục đoàn Phát Diệm tĩnh tâm

Linh mục đoàn Phát Diệm tĩnh tâm tháng 05/2018

Ngày 07-05-2018, linh mục đoàn Phát Diệm đã tham dự buổi tĩnh tâm tháng Năm tại Tòa giám mục Phát Diệm với chủ đề “Linh mục nên thánh”. 1. Hồi tâm Đức Cha Giuse dựa vào Tông...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày