Mây thẻ: Linh Đài Đức Mẹ La Vang

Đêm Diễn Nguyện tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang

Đêm Diễn Nguyện tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang

Trời đêm La Vang rực rỡ muôn ánh đèn, đoàn con cái cùng nhau quây quần quanh Linh Đài Mẹ, cùng nhau ca hát tôn vinh Mẹ, cùng nhau sống lại những tâm tình...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày