Mây thẻ: Lịch Thánh lễ hằng ngày

Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 12-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 12-7-2021 - Thánh lễ trực tuyến thứ Hai tuần 15 Thường niên Lễ trực tuyến hôm nay vào lúc 5h00, 17h00, 18h00, 19h00 19h30. Xem thêm giờ Thánh Lễ Online...
Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 11-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật 11-7-2021 - Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật 15 Thường niên năm B Thánh lễ Chúa Nhật hôm nay, ngày 11-7-2021 vào lúc 5h00, 6h00. 7h00, 8h00, 17h00, 18h00,...
Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 10-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 10-7-2021 - Thánh lễ trực tuyến thứ Bảy tuần 14 Thường niên vào lúc 5h00, 18h00, 19h30 Lời Chúa: Mt 10, 24-33 Hôm ấy, Đức Giêsu nói với các Tông Đồ...
Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 9-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 9-7-2021 - Thánh lễ trực tuyến thứ Sáu tuần 14 Thường niên vào lúc 5h00, 18h00 (ấn vào Thánh lễ 19h30) Lời Chúa: Mt 10, 16-23 Hôm ấy, Đức Giêsu nói...
Giáo phận Hà Tĩnh trực tiếp Thánh Lễvideo

Giáo phận Hà Tĩnh trực tiếp Thánh Lễ

Giáo phận Hà Tĩnh trực tiếp Thánh Lễ - Giáo phận Hà Tĩnh lễ trực tuyến lúc19h30 Luồng trực tiếp được phát bên dưới  hoặc ấn vào các khung giờ để thông công Khung giờ: 5h00,...
Giờ các giáo phận trực tiếp Thánh lễ

Giờ các giáo phận trực tiếp Thánh lễ

Trực tiếp Thánh Lễ - Thánh lễ Trực tuyến hôm nay Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý thức, tích cực và trọn vẹn ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày