Mây thẻ: lịch lễ trọng 2022

ĐTC Phanxicô sẽ cử hành Lễ Tro tại đền thờ Thánh Phêrôvideo

Trực tiếp Lễ Tro 2022

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 2-3-2022 – Thánh lễ trực tuyến thứ Tư Lễ Tro Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý thức, tích...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày