Mây thẻ: Lịch Công Giáo giáo tháng 10 năm 2018 giáo phận Thái Bình

lịch công giáo 2018

Lịch Công Giáo tháng 10 năm 2018 – Giáo phận Thái Bình

Ý cầu nguyện: Cầu cho sứ vụ của các tu sĩ: Xin cho các tu sĩ nam nữ biết đổi mới nhiệt tình tông đồ, và biết gặp gỡ những ngƣời nghèo khổ, những ngƣời bị gạt...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày