Mây thẻ: lịch công giáo 2017

Lịch công giáo tháng 11 năm 2017

THÁNG MƯỜI MỘT: Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv 01/11 Tr Lễ Các Thánh Rm 8:26-30; Tv 13:4-5,6; Lc 13:22-30 13-09 02/11 Tm Lễ Các Đẳng Linh Hồn Rm 8:31-39; Tv 109:21-22,26-27,30-31; Lc 13:31-35 14-09 03/11 X Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm Rm 9:1-5; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Lc...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày