Mây thẻ: Lên đường cùng Đức Ki-tô

Lên đường cùng Đức Ki-tô

Rộn rã đôi chân ta lên đường theo Đức Ki-tô. Vạn dặm xa xăm không ngại ngần vượt qua gian khó. Mở rộng đôi tay dâng đầy. Lời Ngài ru say bao ngày. Ra đi ra đi gieo...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày